VEGETARIANISM

VEGETARIANISM

THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG GIÚP CƠ THỂ NHẸ NHÀNG
 
(English available)

"Hãy nói với tôi bạn ăn gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào" 

-Anthelme Brillat-Savarin-

Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cảm xúc của con người. Chỉ khi cơ thể hoàn toàn thoải mái nhẹ nhàng, bạn mới cải thiện được ý nghĩ của mình.
Bên cạnh ngồi thiền, thực hành ăn chay là một phương pháp thiết thực nhất, không chỉ giúp bạn duy trì trạng thái thanh tịnh, chú ý đến sức khỏe mà còn nuôi dưỡng lòng từ bi, yêu thiên nhiên, cuộc sống và thể hiện sự quan tâm, quý trọng sinh mệnh của vạn vật.
Ăn chay thiết thực không phải là cố gắng góp nhặt suy nghĩ để bắt buộc bản thân chấp nhận ăn thanh đạm, mà là khi bạn hiểu sâu rộng lợi ích mà chế độ ăn chay mang lại, từ đó tập thói quen với việc ăn uống khoa học giúp bạn luôn vui khỏe.. không chỉ riêng ăn chay mà còn những phương pháp hữu ích khác khiến bạn sống lành mạnh hơn mỗi ngày.
Với những món chay thanh và không gian tịnh, nhà hàng chay An mong muốn là nơi nương náu cho tâm hồn bạn mỗi khi trống rỗng, để bạn đặt xuống những nặng nề trong cuộc sống, để bình yên đi về và ấm lòng với phút giây thực tại.

🌿Đến AN, tìm an.

-

"Tell me what you eat , and I will tell what you are."

-Anthelme Brillat-Savarin-

Nutrition has a great influence on human health and emotions. Only if your body is completely relaxed, you will improve your thoughts. Besides meditating, trying being a vegetarian is the most practical way to not only help you maintain a state of tranquility, pay attention to your health but also demonstrate your compassion, sympathy and caring about living environment and all sentient creatures around us.
Being a true vegetarian is not trying to force yourself accepting eating veggie food, it naturally turns into action when you deeply understand the benefits that vegetarian diet brings to your health and your life.
With vegetarian dishes and meditation space, AN Veggie desires to be a home for your soul, so that you can put down the burdens of life, calmly go home and be warm in every real moments.


🌿Find your inner peace.

 

  • Instargram Instagram