076. Nấm Rơm Sốt Tiêu Xanh & Canh Bí Đỏ

Set Lunch 1 - Straw Mushroom in Hot Pepper Sauce & Pumpkin Soup 

078. Nấm Bào Ngư Cháy Sả & Canh Mướp Hương

Set Lunch 2 - Oyster Mushroom Fried in Lemongrass & Smooth Luffa Soup