(Mới) LATTE RAU CỦ

(New) 101A.Pink Latte

CÀ PHÊ - COFFEE


 • 097. Cà Phê Đen 

Hot/cold Black Coffee


 • (Mới) 097A. Cà Phê Ủ Lạnh Truyền Thống

(New) Cold Brew Coffee


 • 098. Cà Phê Sữa

Hot/Cold Milk Coffee


 • (Mới) 098A. Cà Phê Ủ Lạnh Sữa Tươi

(New) Milk Cold Brew Coffee 


 • (Mới) 098B. Cà Phê Ủ Lạnh Vị Cam

(New) Cold Brew Coffee with Orange


 • 103. Baileys Cà Phê

Coffee Baileys 


 • 104. Cà Phê Dừa 

Coconut Coffee


 • (Mới) 104A. Cà Phê Bơ

(New) Avocado Coffee


 • 105. Ca Cao Sữa 

Hot/Cold coco

ĐÁ XAY - ICE BLENDED


 • 109. Cà Phê Đá Xay 

Coffee Ice blended


 • 107. Matcha Đá Xay 

Matcha Ice Blended


 • 110. Chocolate Đá Xay 

Chocolate Ice Blendend


 • 111. Caramel Đá Xay 

Caramel Ice Blended


 • 108. Matcha Đá Viên 

Matcha with Ice Cubes

ITALIAN COFFEE


 • 099. Espresso 

Espresso 


 • 100. Espresso Sữa 

Milk Espresso 


 • 102. Capuccinno

Hot/Cold Capuccinno


 • 101. Latte 

Hot/Cold Latte


 • 106. Americano

Hot/Cold Americano

LASSI


 • 112. Lassi Dâu 

Strawberry Lassi


 • 113. Lassi Cà Chua 

Tomato Lassi


 • (Mới) 114A. Lassi Chanh Dây

(New) Passion Fruit Lassi


 • 115. Lassi Xoài (Thức uống theo mùa)

Mango Lassi (Seasonal Drink)


 • 116. Lassi Bơ (Thức uống theo mùa)

Avocado Lassi (Seasonal Drink)

NƯỚC ÉP - JUICE


 • 119. Nước Ép Cam 

Orange Juice


 • 118. Nước Ép Thơm

Pineapple Juice


 • 121. Nước Ép Cà Chua 

Tomato Juice 


 • 117. Nước Ép Táo 

Apple Juice


 • 120. Nước Ép Củ Dền

Beetroot Juice 


 • (Mới) 120A. Nước Ép Táo Thơm

(New) Apple, Pineapple Juice 


 • (Mới) 122A. Nước Ép Củ Dền Táo

(New) Beetroot, Apple Juice 


 • (Mới) 122B. Nước Ép Củ Dền Thơm

(New) Beetroot, Pineapple Juice 


 • (Mới) 122C. Nước Ép Củ Dền Chanh Dây

(New) Beetroot, Passion Fruit Juice 


 • 123. Nước Ép Chanh Dây Cà Rốt 

Passion Fruit, Carrot Juice


 • 124. Nước Ép Chanh Dây Tắc

Passion Fruit, Calamondin Juice

SINH TỐ - SMOOTHIES


 • 134. Sinh Tố Hạt Sen

Lotus Seeds Smoothies


 • (Mới) 134A. Sinh Tố Chanh Dây

(New) Pasion Fruit Smoothies


 • 137. Sinh Tố Bơ (Thức uống theo mùa)

Avocado Smoothies (Seasonal Drink)


 • 135. Sinh Tố Xoài (Thức uống theo mùa)

Mango Smoothies (Seasonal Drink)


 • 136. Sinh Tố Dâu 

Strawberry Smoothies


SINH TỐ NHÀ AN- AN'S SMOOTHIES


 • 129. Sinh Tố Nhà An #1

Tomato, Pineapple, Banana, Orange, Honey


 • 130. Sinh Tố Nhà An #2

Mango, Pineapple, Coconut, Ginger, Honey 


 • 131. Sinh Tố Nhà An #3

Spinach, Honey, Salad, Celiry, Apple


 • 132. Sinh Tố Nhà An #4

Spinach, Avocado, Banana, Honey, Ginger


 • 133. Sinh Tố Nhà An #5

Spinach, Avocado, Cucumber, Milk, Honey

SODA


 • 140. Blue Ocean Soda

Blue Curacao Syrup, Passion Juice, Soda 


 • 141. Windy Soda

Mint Syrup, Apple Syrup, Soda


 • 143. Sunset Soda 

Passion Juice, Strawberry Syrup, Blue Curacao Syrup


 • 144. Soda Tắc Xí Muội

Soda with Calamondin & Salted Dry Apricot


 • 142. Sunrise Soda

Orange juice, Strawberry Syrup, Soda


 • 139. Sweet Kiss Soda

Strawberry Syrup, Lychee Syrup, Soda


 • 145. Nước Suối

Mineral Water


 • 146. Nước Ngọt

Soft Drinks

TRÀ LẠNH - COLD TEA


 • 158. Trà Sake

Hot/Cold Sake Tea


 • 157. Trà Sả Chanh Gừng 

Tea with Lemongrass, Lemon & Ginger


 • 156. Trà Cam Quế Mật Ong

Tea With Orange, Cinnamon and Honey


 • 160. Trà Đào

Peach Tea


 • 154. Trà Vải 

Lychee Tea


 • 155. Trà Táo

Apple Tea


 • 161. Trà Ô Long Đào Dâu

Oolong Tea with Peach and Strawberry


 • (Mới) 153A. Machiato Gạo Lứt

(New) Cold Brown Rice Machiato


 • (Mới) 153B. Machiato Trà Xanh

(New) Cold Matcha Machiato

TRÀ NÓNG - HOT TEA


 •  147. Ấm Trà Gừng Mật Ong 

Hot Teapot With Ginger & Honey


 •  148. Trà Gừng Mật Ong  

Hot Tea with Ginger & Honey 


 • 149. Trà Gạo Lứt

Brown Rice Tea


 • (Mới) 152A. Trà Hoa Cúc

(New) Hot Herbal Tea with Chrysanthemum