035. Đu Đủ Hầm Thảo Mộc

Stewed Papaya with Herbs

037. Cà Ri Ấn Bánh Mì

Vegetables Curry with Bread

032. Nấm Om Chuối Đậu

Braised Mushrooms with Banana and Tofu 

029. Nấm Trộn Thính

Mushroom in ground roasted rice

031. Nấm Cuốn Lá Lốt Bánh Hỏi

Fine Rice Vermicelli with Mushrooms and Piper sarmentosum