(Mới) 006A. Hủ Tiếu Nam Vang (phục vụ cuối tuần)

(Mới) 006A. Hủ Tiếu Nam Vang (phục vụ cuối tuần)

Mô tả

(New) Phnom-Penh Clear Rice Noodle Soup (Serving at weekends only)

Sản phẩm liên quan

(New) 006B. Bún Trộn Nam Bộ

(New) Southern Folk Vermicelli

001. Bún Riêu

Vermicelli Soup with Tofu,Tomato,Mushrooms & Vegetables

002. Bún Huế (phục vụ trong tuần)

Rice Noodle Soup in Lemongrass and Satay Broth (serving at weekdays only)


003. Phở

Vegetarian Noodle Soup

005. Bánh Đa Hải Phòng

Vegetarian Flat Brown Noodle

 (Mới) 006A. Hủ Tiếu Nam Vang (phục vụ cuối tuần)
  • Instargram Instagram