005. Bánh Đa Hải Phòng

005. Bánh Đa Hải Phòng

Mô tả

Vegetarian Flat Brown Noodle

Sản phẩm liên quan

(Mới) 006A. Hủ Tiếu Nam Vang (phục vụ cuối tuần)

(New) Phnom-Penh Clear Rice Noodle Soup (Serving at weekends only)

(New) 006B. Bún Trộn Nam Bộ

(New) Southern Folk Vermicelli

001. Bún Riêu

Vermicelli Soup with Tofu,Tomato,Mushrooms & Vegetables

002. Bún Huế (phục vụ trong tuần)

Rice Noodle Soup in Lemongrass and Satay Broth (serving at weekdays only)


003. Phở

Vegetarian Noodle Soup

 005. Bánh Đa Hải Phòng
  • Instargram Instagram