084. Bánh Pizza Cầu Vồng (Nấm)

084. Bánh Pizza Cầu Vồng (Nấm)

Mô tả

"Rainbow" Pizza (Mushrooms) 

Sản phẩm liên quan

082. Mỳ Ý - Sốt Spaghetti

Spaghetti with Mushrooms and Tomato Sauce 

085. Pasta Đút Lò

Baked Macaroni Cheese 

086. Bánh Mì Đút Lò

Baked Bread Cheese

088. Khoai Lang Lắc Phô Mai

Sweet Potato Chips with Nutritional Yeast Flakes

 084. Bánh Pizza Cầu Vồng (Nấm)
  • Instargram Instagram