010. Bì cuốn

010. Bì cuốn

Mô tả

Spring Rolls with Potato, Jicama and Vegetables

Sản phẩm liên quan

009. Gỏi Cuốn Nấm

Summer Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

011. Tacos Cuốn

Vegetarian Tacos

013. Diếp Cuốn

Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

014. Burritos Cuốn

Vegetarian Burritos

 010. Bì cuốn
  • Instargram Instagram