002. Bún Huế (phục vụ trong tuần)

002. Bún Huế (phục vụ trong tuần)

Mô tả

Rice Noodle Soup in Lemongrass and Satay Broth (serving at weekdays only)


Sản phẩm liên quan

001. Bún Riêu

Vermicelli Soup with Tofu,Tomato,Mushrooms & Vegetables

003. Phở

Vegetarian Noodle Soup

005. Bánh Đa Hải Phòng

Vegetarian Flat Brown Noodle

 002. Bún Huế (phục vụ trong tuần)
  • Instargram Instagram