033. Cà Um Cốt Dừa

033. Cà Um Cốt Dừa

Mô tả

Braised Eggplant, Protobellos Mushroom with Coconut water

Sản phẩm liên quan

(Mới) LATTE RAU CỦ

(New) 101A.Pink Latte

(Mới) 073A. Chân Nấm Kho Gừng

(New) Mushroom with Ginger

(Mới) 066A. Bông Cải Xào Nấm

(New) Stir-fried Mushroom with Broccoli and Cauliflower

(Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây

(New) Salad with Pasion Fruit Sauce

(Mới) 040A. Lẩu Đài Loan

(New) Taiwanese Hotpot

 033. Cà Um Cốt Dừa
  • Instargram Instagram