067. Cải Ngồng Sốt Hồng Kông

067. Cải Ngồng Sốt Hồng Kông

Mô tả

Chinese Brocoli in Hong Kong Sauce 

Sản phẩm liên quan

(Mới) 073A. Chân Nấm Kho Gừng

(New) Mushroom with Ginger

059. Canh Chua Nam Bộ

Southern Vietnamese Sour Soup Made with Vegetables and Flavour with Tamarind and Limnophila Aromatica 

075. Nấm Bào Ngư Cháy Sả

Oyster Mushroom Fried in Lemongrass

074. Nấm Mỡ Sốt Tiêu Đen

Portobellos Mushroom in Hot Black Pepper Sauce 

072. Nấm Rơm Sốt Tiêu Xanh

Straw Mushroom in Hot Pepper Sauce

 067. Cải Ngồng Sốt Hồng Kông
  • Instargram Instagram