015. Chả Giò Trái Cây

015. Chả Giò Trái Cây

Mô tả

Fruit Spring Rolls

Sản phẩm liên quan

009. Gỏi Cuốn Nấm

Summer Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

010. Bì cuốn

Spring Rolls with Potato, Jicama and Vegetables

011. Tacos Cuốn

Vegetarian Tacos

013. Diếp Cuốn

Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

014. Burritos Cuốn

Vegetarian Burritos

 015. Chả Giò Trái Cây
  • Instargram Instagram