090. Cháo Dinh Dưỡng (Yến Mạch)

090. Cháo Dinh Dưỡng (Yến Mạch)

Mô tả

Cereal Porridge

Sản phẩm liên quan

082. Mỳ Ý - Sốt Spaghetti

Spaghetti with Mushrooms and Tomato Sauce 

084. Bánh Pizza Cầu Vồng (Nấm)

"Rainbow" Pizza (Mushrooms) 

085. Pasta Đút Lò

Baked Macaroni Cheese 

086. Bánh Mì Đút Lò

Baked Bread Cheese

 090. Cháo Dinh Dưỡng (Yến Mạch)
  • Instargram Instagram