Chè Đậu Đỏ Tây Nhà An

Chè Đậu Đỏ Tây Nhà An

Mô tả

Azuki Bean Sweet Soup 

Sản phẩm liên quan

(Mới) LATTE RAU CỦ

(New) 101A.Pink Latte

(Mới) 073A. Chân Nấm Kho Gừng

(New) Mushroom with Ginger

(Mới) 066A. Bông Cải Xào Nấm

(New) Stir-fried Mushroom with Broccoli and Cauliflower

(Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây

(New) Salad with Pasion Fruit Sauce

(Mới) 040A. Lẩu Đài Loan

(New) Taiwanese Hotpot

 Chè Đậu Đỏ Tây Nhà An
  • Instargram Instagram