049. Cơm Chiên Kim Chi

049. Cơm Chiên Kim Chi

Mô tả

Kim Chi Fried Rice 

Sản phẩm liên quan

 049. Cơm Chiên Kim Chi
  • Instargram Instagram