004. Cơm Tấm

004. Cơm Tấm

Mô tả

Broken Rice

Sản phẩm liên quan

001. Bún Riêu

Vermicelli Soup with Tofu,Tomato,Mushrooms & Vegetables

002. Bún Huế (phục vụ trong tuần)

Rice Noodle Soup in Lemongrass and Satay Broth (serving at weekdays only)


003. Phở

Vegetarian Noodle Soup

005. Bánh Đa Hải Phòng

Vegetarian Flat Brown Noodle

 004. Cơm Tấm
  • Instargram Instagram