004. Cơm Tấm

004. Cơm Tấm

Mô tả

Broken Rice

Sản phẩm liên quan

(Mới) 006A. Hủ Tiếu Nam Vang (phục vụ cuối tuần)

(New) Phnom-Penh Clear Rice Noodle Soup (Serving at weekends only)

(New) 006B. Bún Trộn Nam Bộ

(New) Southern Folk Vermicelli

001. Bún Riêu

Vermicelli Soup with Tofu,Tomato,Mushrooms & Vegetables

002. Bún Huế (phục vụ trong tuần)

Rice Noodle Soup in Lemongrass and Satay Broth (serving at weekdays only)


003. Phở

Vegetarian Noodle Soup

 004. Cơm Tấm
  • Instargram Instagram