047. Cơm Trộn Hàn Quốc

047. Cơm Trộn Hàn Quốc

Mô tả

Bibimbap

Sản phẩm liên quan

048. Cơm Chiên Rong Biển

Fried Rice with Seaweed

049. Cơm Chiên Kim Chi

Kim Chi Fried Rice 

050. Cơm Nhà An

Fried Rice à la "...AN"

 047. Cơm Trộn Hàn Quốc
  • Instargram Instagram