081. Củ Sen Lắc Mè

081. Củ Sen Lắc Mè

Mô tả

Lotus Root in Sesame Salt

Sản phẩm liên quan

080. Củ Sen Lắc Phô Mai

Lotus Root Chips with Nutritional Yeast Flakes

 081. Củ Sen Lắc Mè
  • Instargram Instagram