080. Củ Sen Lắc Phô Mai

080. Củ Sen Lắc Phô Mai

Mô tả

Lotus Root Chips with Nutritional Yeast Flakes

Sản phẩm liên quan

081. Củ Sen Lắc Mè

Lotus Root in Sesame Salt

 080. Củ Sen Lắc Phô Mai
  • Instargram Instagram