013. Diếp Cuốn

013. Diếp Cuốn

Mô tả

Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

Sản phẩm liên quan

009. Gỏi Cuốn Nấm

Summer Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

010. Bì cuốn

Spring Rolls with Potato, Jicama and Vegetables

011. Tacos Cuốn

Vegetarian Tacos

014. Burritos Cuốn

Vegetarian Burritos

 013. Diếp Cuốn
  • Instargram Instagram