035. Đu Đủ Hầm Thảo Mộc

035. Đu Đủ Hầm Thảo Mộc

Mô tả

Stewed Papaya with Herbs

Sản phẩm liên quan

037. Cà Ri Ấn Bánh Mì

Vegetables Curry with Bread

032. Nấm Om Chuối Đậu

Braised Mushrooms with Banana and Tofu 

029. Nấm Trộn Thính

Mushroom in ground roasted rice

 035. Đu Đủ Hầm Thảo Mộc
  • Instargram Instagram