009. Gỏi Cuốn Nấm

009. Gỏi Cuốn Nấm

Mô tả

Summer Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

Sản phẩm liên quan

010. Bì cuốn

Spring Rolls with Potato, Jicama and Vegetables

011. Tacos Cuốn

Vegetarian Tacos

013. Diếp Cuốn

Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

014. Burritos Cuốn

Vegetarian Burritos

 009. Gỏi Cuốn Nấm
  • Instargram Instagram