022. Gỏi Đồng Quê

022. Gỏi Đồng Quê

Mô tả

Folk Salad

Sản phẩm liên quan

023. Gỏi Hoa Chuối

Banana Blossom Salad

028. Nấm Đùi Gà Sốt Táo Xanh

King Oyster Mushrooms with Green Apple Sauce

024. Gỏi Nấm Táo Xanh

Apple and Mushrooms Salad

(Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây

(New) Salad with Pasion Fruit Sauce

026. Salad Nhiệt Đới (Trái Cây theo mùa)

Tropical Vegetables Salad (Seasonal Fruits)

 022. Gỏi Đồng Quê
  • Instargram Instagram