024. Gỏi Nấm Táo Xanh

024. Gỏi Nấm Táo Xanh

Mô tả

Apple and Mushrooms Salad

Sản phẩm liên quan

023. Gỏi Hoa Chuối

Banana Blossom Salad

028. Nấm Đùi Gà Sốt Táo Xanh

King Oyster Mushrooms with Green Apple Sauce

(Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây

(New) Salad with Pasion Fruit Sauce

026. Salad Nhiệt Đới (Trái Cây theo mùa)

Tropical Vegetables Salad (Seasonal Fruits)

 024. Gỏi Nấm Táo Xanh
  • Instargram Instagram