056. Hủ Tiếu Xào

056. Hủ Tiếu Xào

Mô tả

Stir-Fried Rice Noodles with Mushrooms & Vegetables

Sản phẩm liên quan

 056. Hủ Tiếu Xào
  • Instargram Instagram