088. Khoai Lang Lắc Phô Mai

088. Khoai Lang Lắc Phô Mai

Mô tả

Sweet Potato Chips with Nutritional Yeast Flakes

Sản phẩm liên quan

082. Mỳ Ý - Sốt Spaghetti

Spaghetti with Mushrooms and Tomato Sauce 

084. Bánh Pizza Cầu Vồng (Nấm)

"Rainbow" Pizza (Mushrooms) 

085. Pasta Đút Lò

Baked Macaroni Cheese 

086. Bánh Mì Đút Lò

Baked Bread Cheese

 088. Khoai Lang Lắc Phô Mai
  • Instargram Instagram