044. Lẩu Chao

044. Lẩu Chao

Mô tả

Soya Cheese Hotpot with Taro, Mushrooms, Ginger...

Sản phẩm liên quan

(Mới) 040A. Lẩu Nhật Sabu

(New) Japanese Sabu Hotpot

041. Lẩu Thái

"Thai" Hotpot 

042. Lẩu Nhà An

"AN" Hotpot: Stewed Lotus Root, Mushrooms... with Herbs 

043. Lẩu Kim Chi

Kim Chi Hotpot 

 044. Lẩu Chao
  • Instargram Instagram