(Mới) 040A. Lẩu Đài Loan

(Mới) 040A. Lẩu Đài Loan

Mô tả

(New) Taiwanese Hotpot

Sản phẩm liên quan

041. Lẩu Thái

"Thai" Hotpot 

042. Lẩu Nhà An

"AN" Hotpot: Stewed Lotus Root, Mushrooms... with Herbs 

043. Lẩu Kim Chi

Kim Chi Hotpot 

044. Lẩu Chao

Soya Cheese Hotpot with Taro, Mushrooms, Ginger...

 (Mới) 040A. Lẩu Đài Loan
  • Instargram Instagram