(Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây

(Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây

Mô tả

(New) Salad with Pasion Fruit Sauce

Sản phẩm liên quan

023. Gỏi Hoa Chuối

Banana Blossom Salad

028. Nấm Đùi Gà Sốt Táo Xanh

King Oyster Mushrooms with Green Apple Sauce

024. Gỏi Nấm Táo Xanh

Apple and Mushrooms Salad

026. Salad Nhiệt Đới (Trái Cây theo mùa)

Tropical Vegetables Salad (Seasonal Fruits)

 (Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây
  • Instargram Instagram