031. Nấm Cuốn Lá Lốt Bánh Hỏi

031. Nấm Cuốn Lá Lốt Bánh Hỏi

Mô tả

Fine Rice Vermicelli with Mushrooms and Piper sarmentosum

Sản phẩm liên quan

035. Đu Đủ Hầm Thảo Mộc

Stewed Papaya with Herbs

037. Cà Ri Ấn Bánh Mì

Vegetables Curry with Bread

032. Nấm Om Chuối Đậu

Braised Mushrooms with Banana and Tofu 

 031. Nấm Cuốn Lá Lốt Bánh Hỏi
  • Instargram Instagram