028. Nấm Đùi Gà Sốt Táo Xanh

028. Nấm Đùi Gà Sốt Táo Xanh

Mô tả

King Oyster Mushrooms with Green Apple Sauce

Sản phẩm liên quan

023. Gỏi Hoa Chuối

Banana Blossom Salad

024. Gỏi Nấm Táo Xanh

Apple and Mushrooms Salad

(Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây

(New) Salad with Pasion Fruit Sauce

026. Salad Nhiệt Đới (Trái Cây theo mùa)

Tropical Vegetables Salad (Seasonal Fruits)

 028. Nấm Đùi Gà Sốt Táo Xanh
  • Instargram Instagram