032. Nấm Om Chuối Đậu

032. Nấm Om Chuối Đậu

Mô tả

Braised Mushrooms with Banana and Tofu 

Sản phẩm liên quan

035. Đu Đủ Hầm Thảo Mộc

Stewed Papaya with Herbs

037. Cà Ri Ấn Bánh Mì

Vegetables Curry with Bread

029. Nấm Trộn Thính

Mushroom in ground roasted rice

 032. Nấm Om Chuối Đậu
  • Instargram Instagram