076. Nấm Rơm Sốt Tiêu Xanh & Canh Bí Đỏ

076. Nấm Rơm Sốt Tiêu Xanh & Canh Bí Đỏ

Mô tả

Set Lunch 1 - Straw Mushroom in Hot Pepper Sauce & Pumpkin Soup 

Sản phẩm liên quan

078. Nấm Bào Ngư Cháy Sả & Canh Mướp Hương

Set Lunch 2 - Oyster Mushroom Fried in Lemongrass & Smooth Luffa Soup 

 076. Nấm Rơm Sốt Tiêu Xanh & Canh Bí Đỏ
  • Instargram Instagram