017. Nem Vuông

017. Nem Vuông

Mô tả

Square Deep - Fried Spring Rolls

Sản phẩm liên quan

009. Gỏi Cuốn Nấm

Summer Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

010. Bì cuốn

Spring Rolls with Potato, Jicama and Vegetables

011. Tacos Cuốn

Vegetarian Tacos

013. Diếp Cuốn

Rolls with Mushrooms, Vegetables and Noodles

014. Burritos Cuốn

Vegetarian Burritos

 017. Nem Vuông
  • Instargram Instagram