003. Phở

003. Phở

Mô tả

Vegetarian Noodle Soup

Sản phẩm liên quan

001. Bún Riêu

Vermicelli Soup with Tofu,Tomato,Mushrooms & Vegetables

002. Bún Huế (phục vụ trong tuần)

Rice Noodle Soup in Lemongrass and Satay Broth (serving at weekdays only)


005. Bánh Đa Hải Phòng

Vegetarian Flat Brown Noodle

 003. Phở
  • Instargram Instagram