Phở Cuốn Rong Biển

Phở Cuốn Rong Biển

Mô tả

Spring Rolls with Seaweed, Mushrooms and Vegetables

Sản phẩm liên quan

142C. Yogurt xoài hạt chia

Yogurt with Mango and Chia Seeds

066A. Bông Cải Xào Nấm

Stir-fried Mushroom with Broccoli, Cauliflower

Latte Rau Củ

 


101A. Pink Latte

Beetroot Latte


111C. Trà Xanh Latte

Matcha Latte

(Mới) 073A. Chân Nấm Kho Gừng

(New) Mushroom with Ginger

 Phở Cuốn Rong Biển
  • Instargram Instagram