Salad Bó Xôi Sốt Gấc

Salad Bó Xôi Sốt Gấc

Mô tả

Salad with Spinach and Spiny Bitter Gourd Sauce

Sản phẩm liên quan

(Mới) LATTE RAU CỦ

(New) 101A.Pink Latte

(Mới) 073A. Chân Nấm Kho Gừng

(New) Mushroom with Ginger

(Mới) 066A. Bông Cải Xào Nấm

(New) Stir-fried Mushroom with Broccoli and Cauliflower

(Mới) 025A. Salad Sốt Chanh Dây

(New) Salad with Pasion Fruit Sauce

(Mới) 040A. Lẩu Đài Loan

(New) Taiwanese Hotpot

 Salad Bó Xôi Sốt Gấc
  • Instargram Instagram