ĐÁ XAY - ICE BLENDED

ĐÁ XAY - ICE BLENDED

Mô tả


 • 109. Cà Phê Đá Xay 

Coffee Ice blended


 • 107. Matcha Đá Xay 

Matcha Ice Blended


 • 110. Chocolate Đá Xay 

Chocolate Ice Blendend


 • 111. Caramel Đá Xay 

Caramel Ice Blended


 • 108. Matcha Đá Viên 

Matcha with Ice Cubes

Sản phẩm liên quan

(Mới) LATTE RAU CỦ

(New) 101A.Pink Latte

CÀ PHÊ - COFFEE


 • 097. Cà Phê Đen 

Hot/cold Black Coffee


 • (Mới) 097A. Cà Phê Ủ Lạnh Truyền Thống

(New) Cold Brew Coffee


 • 098. Cà Phê Sữa

Hot/Cold Milk Coffee


 • (Mới) 098A. Cà Phê Ủ Lạnh Sữa Tươi

(New) Milk Cold Brew Coffee 


 • (Mới) 098B. Cà Phê Ủ Lạnh Vị Cam

(New) Cold Brew Coffee with Orange


 • 103. Baileys Cà Phê

Coffee Baileys 


 • 104. Cà Phê Dừa 

Coconut Coffee


 • (Mới) 104A. Cà Phê Bơ

(New) Avocado Coffee


 • 105. Ca Cao Sữa 

Hot/Cold coco

ITALIAN COFFEE


 • 099. Espresso 

Espresso 


 • 100. Espresso Sữa 

Milk Espresso 


 • 102. Capuccinno

Hot/Cold Capuccinno


 • 101. Latte 

Hot/Cold Latte


 • 106. Americano

Hot/Cold Americano

LASSI


 • 112. Lassi Dâu 

Strawberry Lassi


 • 113. Lassi Cà Chua 

Tomato Lassi


 • (Mới) 114A. Lassi Chanh Dây

(New) Passion Fruit Lassi


 • 115. Lassi Xoài (Thức uống theo mùa)

Mango Lassi (Seasonal Drink)


 • 116. Lassi Bơ (Thức uống theo mùa)

Avocado Lassi (Seasonal Drink)

NƯỚC ÉP - JUICE


 • 119. Nước Ép Cam 

Orange Juice


 • 118. Nước Ép Thơm

Pineapple Juice


 • 121. Nước Ép Cà Chua 

Tomato Juice 


 • 117. Nước Ép Táo 

Apple Juice


 • 120. Nước Ép Củ Dền

Beetroot Juice 


 • (Mới) 120A. Nước Ép Táo Thơm

(New) Apple, Pineapple Juice 


 • (Mới) 122A. Nước Ép Củ Dền Táo

(New) Beetroot, Apple Juice 


 • (Mới) 122B. Nước Ép Củ Dền Thơm

(New) Beetroot, Pineapple Juice 


 • (Mới) 122C. Nước Ép Củ Dền Chanh Dây

(New) Beetroot, Passion Fruit Juice 


 • 123. Nước Ép Chanh Dây Cà Rốt 

Passion Fruit, Carrot Juice


 • 124. Nước Ép Chanh Dây Tắc

Passion Fruit, Calamondin Juice

 ĐÁ XAY - ICE BLENDED
 • Instargram Instagram