Trà Nóng (Hot Tea)

Trà Nóng (Hot Tea)

Mô tả

 


147. Ấm Trà Gừng Mật Ong

Teapot With Ginger & Honey


149. Trà Gạo Lứt

Brown Rice Tea


152A. Trà Hoa Cúc

Herbal Tea with Chrysanthemum


158. Trà Sake

Sake Tea

Sản phẩm liên quan

Trà Lạnh (Cold Tea)

 
158. Trà Sake

Sake Tea


157. Trà Sả Chanh Gừng

Tea with Lemongrass, Lemon & Ginger


156. Trà Cam Quế Mật Ong

Tea With Orange, Cinnamon and Honey


160. Trà Đào

Peach Tea


154. Trà Vải 

Lychee Tea


155. Trà Táo

Apple Tea


161. Trà Ô Long Đào Dâu

Oolong Tea with Peach and Strawberry


153A. Macchiato Gạo Lứt

Brown Rice Macchiato


153B. Macchiato Trà Xanh

Matcha Macchiato

Soda

 


140. Blue Ocean Soda

Blue Curacao Syrup, Passion Juice, Soda


141. Windy Soda

Mint Syrup, Apple Syrup, Soda


143. Sunset Soda 

Passion Juice, Strawberry &Blue Curacao Syrup


144. Soda Tắc Xí Muội

Soda with Calamondin &Salted Dry Apricot


142. Sunrise Soda

Orange juice, Strawberry Syrup, Soda


139. Sweet Kiss Soda

Strawberry& Lychee Syrup Soda


139A. Soda Chanh Dây

Soda with Passion Fruit


139B. Soda Chanh Đường

Soda with Lemonade and Sugar


145. Nước Suối

Mineral Water


146. Nước Ngọt

Soft Drinks

Sinh Tố Nhà AN (AN Special Smoothies)


129. Sinh Tố Nhà An 1

Tomato, Pineapple, Banana, Orange, Honey


130. Sinh Tố Nhà An 2

Mango, Pineapple, Coconut, Ginger, Honey 


131. Sinh Tố Nhà An 3

Spinach, Honey, Salad, Celery, Apple


132. Sinh Tố Nhà An #4

Spinach, Avocado, Banana, Honey, Ginger


133. Sinh Tố Nhà An 5

Spinach, Avocado, Cucumber, Milk, Honey

Sinh Tố (Smoothies)

 


134. Sinh Tố Hạt Sen

Lotus Seeds Smoothies


134A. Sinh Tố Chanh Dây

Pasion Fruit Smoothies


137. Sinh Tố Bơ (theo mùa)

Avocado Smoothies (seasonal)


135. Sinh Tố Xoài (theo mùa)

Mango Smoothies (seasonal)


136. Sinh Tố Dâu

Strawberry Smoothies

 

Nước Ép (Juice)

 


118. Nước ép Thơm

Pineapple Juice


119. Nước Ép Cam 

Orange Juice


121. Nước Ép Cà Chua 

Tomato Juice 


117. Nước Ép Táo 

Apple Juice


120. Nước Ép Củ Dền

Beetroot Juice 


120A. Nước Ép Táo Thơm

Apple, Pineapple Juice


120B. Nước Ép Táo Thơm Cần Tây

Apple, Pineapple and Celery Juice


122A. Nước Ép Củ Dền Táo

Beetroot, Apple Juice


122B. Nước Ép Củ Dền Thơm

Beetroot, Pineapple Juice


122C. Nước Ép Củ Dền Chanh Dây

Beetroot, Passion Fruit Juice


123. Nước Ép Chanh Dây Cà Rốt 

Passion Fruit, Carrot Juice


124. Nước Ép Chanh Dây Tắc

Passion Fruit, Calamondin Juice

 Trà Nóng (Hot Tea)
  • Instargram Instagram