GRAND OPENING OF AN VEGETARIAN & CAFE AT 75 PHO TIEU NAM DISTRICT 7 ON 05.11.2023

GRAND OPENING OF AN VEGETARIAN & CAFE AT 75 PHO TIEU NAM DISTRICT 7 ON 05.11.2023

🎊🎉 05.11.2023 CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH NHÀ HÀNG CHAY AN & CÀ PHÊ TẠI 75 PHỐ TIỂU NAM QUẬN 7

Hành trình nào rồi cũng đến điểm kết thúc - Tạm biệt An Cảnh Viên.

Ngôi nhà nhỏ An Cảnh Viên đã mở cửa gần 5 năm từ những ngày Nhà hàng chay vẫn còn lạ lẫm trong Phú Mỹ Hưng. Không gian đầm ấm luôn tràn ngập niềm vui và rộn rã tiếng cười, AN rất vinh hạnh khi dần trở thành nơi được thực khách yêu mến ẩm thực chay, lối sống xanh thanh lành đến AN, tìm “An”.

Tuy nhiên, mối lương duyên của AN tại Cảnh Viên giờ đây đã kết thúc. Thật tiếc khi phải thông báo đến quý khách: AN sẽ chuyển đến NGÔI NHÀ MỚI. Một nơi vẫn rất gần ngôi nhà cũ, vẫn giữ nguyên tinh thần và câu chuyện mà An vẫn đang chia sẻ đến với quý thực khách trong một tâm thế tốt hơn, tích cực hơn.

Chi nhánh An Phạm Thái Bường vẫn hoạt động như bình thường. Hiện tại An Cảnh Viên xin phép đón khách đến 29/10/2023. Địa chỉ và thông tin chi tiết của "Ngôi nhà mới" sẽ sớm được tiết lộ.

Những ngày cuối này đến Cảnh Viên, bạn còn nhớ góc bàn yêu thích của mình không?

💚 Đến AN, tìm an.

-

Every journey has to comes to an end-Farewell An Canh Vien

An Canh Vien restaurant has been operated for nearly 5 years since the days when vegetarian restaurants were still strangers to the Phu My Hung residences. The warm space is always filled with joys and laughs. AN is extremely honored to gradually become a place where diners who love vegetarian cuisine and a peaceful green lifestyle, come to AN and find "An".

However, AN's relationship in Canh Vien has come to an end but as one chapter closes, another chapter opens. We are honored to inform you: AN will move to a NEW HOME. A place that is still very close to the old house, still remaining the spirits and the aura and the stories that An is sharing with diners in a better, more positive mood. Let this be our new beginning.

An Pham Thai Buong branch will still operate as usual. Currently, An Canh Vien requests permission to welcome guests until October 29, 2023. The address and details of the "New House" will be revealed soon.

During these last days in Canh Vien, do you still remember your favorite spot?

💚 Find your inner peace.

-

  • Instargram Instagram