Mừng lễ Vu Lan - Filial Piety season

Mừng lễ Vu Lan - Filial Piety season

Thu chạm ngõ, vậy là một mùa Vu Lan êm đềm và thật nhiều cảm xúc dần đã khép lại. Bước qua tháng mới dù cho có nhiều sự thay đổi mới, mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các công việc dở dang trong tháng cũ, và không quên tiếp tục trao gửi yêu thương đến người thân bạn bè trong tháng 8 này - Tháng của sự đoàn viên.

AN rất vinh hạnh lan toả dư vị thương nhớ, , ấm áp trong từng bữa chay thanh lành và đầy dưỡng chất đến với những buổi hò hẹn, gặp gỡ đầu tháng này nhé!

💚 Đến AN, tìm an.

-

Autumn has arrived, so a peaceful and emotional Filial Piety season has gradually come to an end. Entering the new month, even though there are many new changes, we hope that we will continue to complete the unfinished work in the last month, and do not forget to continue to send love to relatives and friends this August - Month of reunion.

AN is pleased to spread the aftertaste of longing, nostalgia, and warmth in each healthy and nutritious vegetarian meal to dates and meetings this month!

💚 Find your inner peace.

 

 

  • Instargram Instagram